Zápis do MŠPřihlášku k předškolnímu vzdělávání je možné samostatně stáhnout (níže) nebo vyzvednout na dnu otevřených dveří v mateřské škole nebo po předchozí domluvě osobně vyzvednout v MŠ.

Zákonný zástupce může podat žádost o zápis kdykoliv v době od 6. 5. do 13. 5. 2024 (datum podání žádosti nemá žádný vliv na rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání) jedním z níže uvedených způsobů:

1. do datové schránky školy (797vi77)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu materskaskola@zsmsrozdrojovice.cz

3. poštou na adresu školy (rozhodující je datum podání na poštu)

4. osobně lze přihlášku podat v MŠ v pondělí 13. 5. 2024 od 13:00 do 17:00

Vyhodnocení žádostí bude probíhat od 20. 5. 2024.

Dokumenty ke stažení:

Informace k zápisu
Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
Směrnice pro přijímání dětí
Žádost o přijetí do mateřké školy
Evidenční list
Čestné prohlášení o bydlišti