Vysvědčení JINAK

Naše škola je zapojena do projektu Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Vysvědčení JINAK, které poskytuje vyučujícím, žákům i jejich rodičům transparentní informace o průběhu i výsledcích vzdělávání v nezbytných souvislostech a je obohaceno o formativní složku. Závěrečná zpráva tak plní všechny tři základní požadavky hodnocení: hodnocení učení, hodnocení pro učení a hodnocení jako učení.

Ukázka vyplněného vysvědčení je k dispozici zde

Věříme, že se Vám nová podoba vysvědčení bude líbít.