Třídy: Žabičky, Veverky

Veverky

Třída je umístěna v nově zrekonstruované budově základní školy.
S dětmi pracují paní učitelky Dagmar Prušová a Petra Bémová.
Provozní doba je pondělí až pátek 8.00 - 14.40 hodin.


Režim dne:

7.00 - 8.00 - scházení dětí v Žabičkách, ranní blok spontánních činností, individuálních řízených činností
8.00 - děti se přesouvají do Veverek, pokračují ve spontánních činnostech
8.45 - 9.15 ranní rituál, komunitní a diskusní kruh, ranní cvičení
9.15 - svačina
9.30 - 10.00 - tematické a projektové činnosti, pohybové činnosti, spontánní hry
10.00 - 12.00 - příprava na pobyt venku, pobyt venku, pohybové aktivity, školní zahrada, vycházky do lesa a na hřiště
12.15 - 12.45 - oběd, příprava na odpolední odpočinek 
12.30 - 12.45 - vyzvedávání dětí po obědě
13.00 -14.15 - odpolední odpočinek, nejstarším dětem a dětem s nižší potřebou spánku je po odpočinku na lůžku nabízen klidový režim, děti vstávají individuálně, nejpozději však ve 14.15 hod.
14.15 - odpolední svačina
14.40 - děti odchází do třídy ŽabičkyŽabičky

Třída je umístěna v původní budově mateřské školy a propojena krčkem s budovou základní školy.
S dětmi pracují paní učitelka Nikola Kovaříková a Ladislava Černochová.
Provozní doba je od 7.00 - 16.30 hod.

Režim dne:

7.00 - 8.30 - scházení dětí, ranní blok spontánních činnosti, individuálních řízených činnosti
8.30 - 8.45 - ranní cvičení
8.45 - 9.00 - svačina
9.00 - 9.30 - ranní rituál, komunitní a diskusní kruh, tematické činnosti, prožitkové činnosti, pohybové činnosti, spontánní hry...
9.30 - 11.30 - příprava na pobyt venku, pobyt venku, školní zahrada, vycházky do lesa a na hřiště, pohybové aktivity
11. 40 - 12.15 - oběd, příprava na odpolední odpočinek
12. 30 - 12.45 -  vyzvedávání dětí po obědě odcházení dětí po obědě
12. 30 - 14.15 - odpolední odpočinek, děti vstávají individuálně, nejpozději ve 14.15 hod.
14. 30 - odpolední svačina
14.30 - 16.25 - odpolední spontánní činnosti, odcházení domů.