Školní jídelna

Přístup do systému Strava.cz

Na základě vyplněné přihlášky obdrží strávníci přístupové údaje do online systému (www.strava.cz) pro odhlašování, případně přihlašování obědů. Po zaplacení vratné zálohové platby 130 Kč dostanou všichni strávníci čip.  
Aplikace strava.cz. Vám umožní přihlašovat či odhlašovat stravu prakticky odkudkoli a kdykoli. Přihlašování probíhá pod uživatelským jménem a je chráněno heslem. V aplikaci najdete vždy aktuální informace o vydané stravě a stavu vašeho konta. Můžete také sledovat historii vašich objednávek a plateb.
Můžete si také nainstalovat mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz.

Číslo zařízení – školní jídelna – 10981


Platby

Měsíční zálohové platby je nutné uhradit prokazatelně na účet ŠJ 123-1139620217/0100 nejpozději do 15. dne předešlého měsíce (tedy v měsíci srpnu provést platbu na září, do 15. září provést platbu obědů na říjen atd.).
Variabilní symbol: tvoří heslo, které strávníci obdrželi na letáčku s informacemi k přihlašování do systému Strava.cz. 

Cena stravného ZŠ
800 Kč – obědy – děti starší 10 let (narozené do 31. 8. 2013) – cena obědu 40 Kč
740 Kč – obědy – děti mladší – cena obědu 37 Kč

Cena stravného MŠ
Měsíční platba 1 280 Kč - zahrnuje: oběd 34 Kč, svačina 2x 15 Kč


Odhlašování stravy

Všichni strávníci mají obědy automaticky přihlášeny, rodiče obědy odhlašují přes systém Strava.cz. Odhlášení obědů je možné jen přes internet nejpozději pracovní den předem do 12:00 hodin.
Při onemocnění je možné odebrat oběd pouze první den nemoci (dotovanou stravu) do přineseného jídlonosiče v jídelně a to v čase od 10:45 do 11:15 hodin.
Od druhého dne nemoci je možné stravu odebírat pouze za plnou cenu! Jinak je potřeba dítě odhlásit. 
Odhlašování obědů probíhá on-line, a to buď na www.strava.cz nebo v mobilní aplikaci Strava.cz, přístupové údaje obdrží strávníci při odevzdání přihlášky ke stravování.
O prázdninách, dnech ředitelského volna a v případě odjezdu tříd nebo celé školy na výlety nebo školu v přírodě jsou automaticky obědy strávníkům odhlášeny.