Základní škola a mateřská škola Rozdrojovice

Základní škola leží v klidné lokalitě obce Rozdrojovice poblíž Brněnské přehrady. Zdravé životní prostředí s pěknou přírodou v obci a okolí škola plně využívá ve výuce i v další činnosti. Příjemná atmosféra ve škole vytváří optimální předpoklady pro kamarádský a spolupracující kolektiv dětí různého školního věku i pro individuální všestranný rozvoj osobnosti dítěte. 

Základní škola v Rozdrojovicích vzdělává žáky 1. až 5. ročníku v samostatných kmenových třídách podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Škola zdravého života".

  • Učebnice, didaktické pomůcky, informační a komunikační technologie a další potřeby a pomůcky umožňují efektivní vyučování a podporují aktivitu a tvořivost žáků.
  • Žáci se mohou zúčastnit práce v zájmových kroužcích organizovaných školou či mimoškolními organizacemi, nabízejícími pro žáky školy rozmanitou zájmovou činnost.
  • Pravidelně připravujeme společně se žáky kulturní besídky a výstavy dětských výrobků pro rodiče a přátele školy, maškarní bál i jiné akce pro malé i větší děti. Pořádáme také tvořivé dílny či sportovní akce společné pro děti a rodiče.
  • Po vyučování se mohou děti zúčastnit práce školní družiny, která svojí pestrou činností naplňuje výrazně trend smysluplného využívání volného času a při hrách i vycházkách v okolní přírodě podporuje u dětí prvky environmentální výchovy.
  • Naše škola se pravidelně zapojuje do projektů, které pomáhají v rozvíjení a ověřování znalostí a dovedností žáků a přispívají k rozvoji školy po materiálně technické stránce.