Školní družina

Školní družina (ŠD) se nachází v hlavní budově základní školy, má 2 oddělení s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků.

Činnost školní družiny vychází z pedagogiky volného času.


Telefon do školní družiny:  724 265 386

Dokumenty ŠD:

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny

Žádost o zápis do školní družinyVychovatelky ŠD:

Bc. Jana Hrabalová
E-mail: hrabalova@zsmsrozdrojovice.cz

Bc. Eva Kostihová
E-mail: kostihova@zsmsrozdrojovice.cz

Telefon do školní družiny:  724 265 386

 

Provoz ŠD

Ranní družina od 7:00 do 7:40 je určena pouze pro zapsané děti (v 7:40 se již škola otvírá pro všechny žáky).

Odpolední družina začíná po skončení vyučování v 11:40 a končí v 16:30. V době od 13:30 do 14:30 není možné vyzvedávat žáky a odcházet ze školní družiny, v tomto čase jsou realizovány rekreační a sportovní činnosti i mimo budovu základní školy (procházka, hry v přírodě, sportovní hry v tělocvičně).

Odchod dětí ze ŠD se řídí podle zápisního lístku. Pokud má žák odejít sám ze ŠD v jiný čas odchodu, než je v zápisním lístku či s jinou osobou, sdělí tuto skutečnost družině písemně. K tomu můžete využít formulář „Žádost o volnění žáka ze školní družiny“, který je ke stažení v Dokumentech ŠD.

Platba za ŠD

Výše platby je stanovena na 000 Kč za celý školní rok. Platba se provádí bezhotovostně na účet školy. Platbu je možné provést ve dvou splátkách 1500 Kč nejpozději do 30. 9. 2023 a další část 1500 Kč nejpozději do 15. 2. 2024 jako variabilní symbol uvádíte datum narození dítěte. V případě sourozenců se platí poplatek pouze za jedno dítě.