Kontakty

ADRESA ŠKOLY:

Základní škola a mateřská škola Rozdrojovice, okr. Brno - venkov, příspěvková organizace
Šafránka 54, 664 34 Rozdrojovice, pošta Kuřim

Datová schránka: 797vi77
Číslo účtu: 27-5829370217/0100
Tel.: 606 040 667
E-mail: zakladniskola@zsmsrozdrojovice.cz

 

IČO: 75003759
REDIZO: 600110664
IZO ZŠ: 102179565
IZO ŠD: 118300512
IZO MŠ: 181029413
IZO ŠJ: 150066066

Kancelář školy

ŘEDITEL ŠKOLY

Mgr. Josef Kováčik
Tel.:  606 040 667
E-mail: zakladniskola@zsmsrozdrojovice.cz
              kovacik@zsmsrozdrojovice.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE
Mgr. Dagmar Prušová
E-mail: materskaskola@zsmsrozdrojovice.cz
             prusova@zsmsrozdojovice.cz


ÚČETNÍ, HOSPODÁŘKA
Ing. Jana Waldhansová
E-mail: ucetni@zsmsrozdojovice.cz


Školní jídelna

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Lucie Kružíková
E-mail: skolnijidelna@zsmsrozdrojovice.cz
Tel.: 601 567 138
Číslo bankovního účtu školní jídelny: 123-1139620217/0100
IZO ŠJ 150066066
Strava.cz – číslo zařízení: 10981


Mateřská škola

E-mail: materskaskola@zsmsrozdrojovice.cz
Tel.:  722 926 607 (třída Žabičky)
Tel.:  724 291 402 (třída Veverky)

 

Školní družina

E-mail: hrabalova@zsmsrozdrojovice.cz
             kostihova@zsmsrozdrojovice.cz
Tel: 724 265 386

 

PEDAGOGICKÝ SBOR ZŠ

Mgr. Hana Bubníková - učitelka
E-mail: bubnikova@zsmsrozdojovice.cz

Mgr. Jiří Fidrmuc - třídní učitel 5. ročníku
E-mail: fidrmuc@zsmsrozdrojovice.cz 

Mgr. Marika Jančálková - výchovná poradkyně, třídní učitelka 2. ročníku
E-mail: jancalkova@zsmsrozdrojovice.cz 

PhDr. Radmila Janečková - učitelka 
E-mail: janeckova@zsmsrozdrojovice.cz

Bc. Jana Hrabalová - vychovatelka ŠD, učitelka
E-mail: hrabalova@zsmsrozdrojovice.cz

Bc. Eva Kostihová - vychovatelka ŠD, asistentka pedagoga 
E-mail: kostihova@zsmsrozdrojovice.cz

Mgr. Josef Kováčik - ředitel školy, třídní učitel 4. ročníku
E-mail: kovacik@zsmsrozdojovice.cz

Martina Lehocká - asistentka pedagoga
E-mail: lehocka@zsmsrozdrojovice.cz 

Mgr. Martina Saxová - třídní učitelka 1. ročníku
E-mail: saxova@zsmsrozdrojovice.cz

Mgr. Michaela Straussová - asistentka pedagoga
E-mail: straussova@zsmsrozdrojovice.cz 

Mgr. Jaroslava Váňová - školní metodička prevence, třídní učitelka 3. ročníku
E-mail: vanova@zsmsrozdrojovice.cz

 

 

PEDAGOGICKÝ SBOR MŠ

Mgr. Dagmar Prušová - zástupkyně ředitele, učitelka Veverky
E-mail: materskaskola@zsmsrozdrojovice.cz
             prusova@zsmsrozdojovice.cz

Ladislava Černochová - učitelka Žabičky
E-mail: cernochova@zsmsrozdrojovice.cz

Nikola Kovaříková - učitelka Žabičky
E-mail: kovarikova@zsmsrozdrojovice.cz

Renata Šindelářová - učitelka Veverky
E-mail: sindelarova@zsmsrozdrojovice.cz

Petra Bémová - učitelka Veverky
E-mail: bemova@zsmsrozdrojovice.cz