Edookit

Naše škola využívá pro komunikaci se zákonnými zástupci a také pro zadávání hodnocení, omlouvání absence a další aktivity systém Edookit. Jedná se o systém, který urychlí a zpřehlední předávání informací mezi školou a rodiči žáků. Nejedná se o pouhou elektronickou žákovskou knížku, ale jde o komplexní informační systém, ve kterém budete postupně nacházet veškeré informace týkající se školních akcí, rozvrhů a v případě potřeby i učební materiály. Každopádně vy jako rodiče budete mít dokonalý přehled o hodnocení, docházce i aktivitě svých dětí.