Sfumato (Splývavé čtení)

Charakteristickým rysem techniky SFUMATO je plynulé čtení, založené na vázaném napojování hlásky na hlásku. Tato technika přímo zabraňuje vzniku tzv. dvojitého čtení, zadrhávání a neporozumění čtenému.

V metodických krocích jsou děti vedeny tak, že si vytvoří dokonalý obraz písmene (poznají důkladně každou jeho část), proto nedochází k záměně písmene za jiné. SFUMATO nám dává nepřeberné množství podnětů a nápadů ke zpracování písmen, ať už v dramatické, výtvarné, či pohybové výchově. Učením všemi smysly a hrou se tak ve školství vracíme k myšlenkám známého pedagoga J. A. Komenského.

Metoda SFUMATO je založena na hlasitém projevu, děti prochází hlasovým výcvikem, naučí se správně fyziologicky tvořit jednotlivé hlásky a následně jejich navazování.

Základní porozumění textu je zakotveno přímo v technice čtení. Žák nečte tzv. na poslední chvíli. Než dítě slovo vysloví, už vidí, co je tam napsáno a stihne se orientovat v kontextu. Znalost pojmů je podmínkou porozumění.

Autorkou projektu SFUMATO, který je v našem školství zakořeněn již přes dvacet pět let, je PaedDr. Mária Navrátilová, která za něj získala Stříbrnou pamětní medaili Senátu Parlamentu ČR.

A co je nejdůležitější, SFUMATO přináší dětem radost ze čtení.