Women for women

Obědy pro děti

Školní oběd je pro děti nejen pravidelným teplým jídlem, ale i společenskou událostí. Díky projektu WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (W4W) “Obědy pro děti” pomáháme samoživitelům s financováním obědů pro jejich děti a tím poskytujeme dětem pravidelnou zdravou stravu a ochranu před sociálním vyčleněním.