Den vody

V průběhu dne se žáci zapojili do různých aktivit, které zdůrazňovaly důležitost vody a podporovaly environmentální vzdělávání.
Prvním bodem programu bylo čtení příběhu o potřebě vody na poli, který poskytl žákům konkrétní příklad, jak zemědělství závisí na dostatečném zavlažování a správném využívání vodních zdrojů.
Následně proběhla debata na téma plýtvání vodou, která poskytla prostor pro diskusi o tom, jaký dopad má plýtvání vody na životní prostředí a jak můžeme přispět k její úspoře a udržitelnému využívání.
Další část programu se zaměřila na výuku koloběhu vody. Žáci se seznámili s procesy, jak voda cirkuluje v přírodě, a diskutovali o tom, jak lidské aktivity mohou ovlivňovat tento koloběh.
Praktická část programu zahrnovala pozorování vzorků vody pod mikroskopem, což poskytlo žákům možnost detailněji prozkoumat mikroorganismy ve vodních ekosystémech. Dále si žáci vyzkoušeli pokusy s vodou, které jim ukázaly vlastnosti a chování vody v různých situacích.
Na závěr dne se žáci vydali na školní zahradu, kde se společně zapojili do praktických činností spojených s vodou a životním prostředím. Zasadili bylinky, které pomáhají zachovat půdní vlhkost a podporují biodiverzitu, a připravili vyvýšené záhony pro nadcházející zahradnickou sezónu.
Celkově byl Den vody pro naše žáky nejen poučný, ale také inspirativní. Vyzvali jsme je k tomu, aby si uvědomili důležitost vody ve svém každodenním životě a aby se aktivně podíleli na ochraně našich vodních zdrojů a životního prostředí.