Školská rada

(Funkční období členů ŠR - dokument PDF ke stažení)

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a uzavření škol prodlužuji termín podání přihlášek kandidátů do Školské rady ZŠ a MŠ Rozdrojovice do pátku 6. listopadu 2020. Kandidátní listina by byla zveřejněna dne 9. listopadu 2020 na webových stránkách obce a školy. Vlastní volby členů ŠR by proběhly v termínu 13. listopadu 2020.

Volby do školské rady 2020

Školská rada při ZŠ a MŠ v Rozdrojovicích byla zřízena na základě § 167 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona).

V současné době (2017 -2020) pracuje v tomto složení:

 

Členové jmenovaní zřizovatelem

Stanislav Slouka

Členové volení pedagogickými pracovníky školy

Mgr. Kateřina Lešová

Členové volení zákonnými zástupci žáků

Lenka Stráská

 Virtuální prohlídku některých částí školy zaznamenanou v únoru 2019 najdete na adrese:  http://www.skolarozdrojovice.pano3d.cz/